Kulinarska radionica pripreme kruha ispod peke

Radionica pripreme kruha ispod peke u okruženju kanjona rijeke Cetine. Upoznavanje kulinarskog naslijeđa i mentorirana tradicionalna priprema u poznatoj mlinici iz 19. stoljeća koja je danas uređena kao restoran.

Tijekom tisućljeća Cetina je na svom putu prema moru usjekla veličanstven kanjon. Svojim gromograsnim hukom donosila je snagu koja je pokretala mlinska kola, pa se mlinice na ovom spoju brzaca i mirnog toka spominju već u 17. i 18. stoljeću.

Radmanove mlinice najveći procvat doživljavaju u 19. stoljeću, a danas su uređene kao restoran i izletište gdje se u svježini krošnji visokih stabala, spokoju kamenih mlinskih kola i sunčanog sata osjeća ladanjski duh prošlosti.

Kulinarska radionica pripreme kruha ispod peke odvija se u izvornim uvjetima, po recepturi nasljeđenoj od naših predaka, na kominu, uz pucketanje vatre i miris dima. Mentorstvo domaćice prenijet će svakom gostu i male tajne pripreme koje će rezultirati odličnim kruhom i lijepim uspomenama.

Aranžman je moguće realizirati u trajanju od 1 do 3 dana. Okvirni program aktivnosti za trodnevni aranžman obuhvaća:

Day 1: Dolazak U Omiš, razgled grada Omiša uz stručno vođenje, vožnja brodicom kroz kanjon Cetine

Day 2: Kulinarska radionica pripreme kruha ispod peke u restoran-izletištu Radmanove mlinice, razgled Radmanovih mlinica, tradicionalni ručak

Day 3: Odlazak

You will visit:   OMIŠ  ·  CETINA

Aranžman se može realizirati u periodu od travnja do studenog za grupe od 2 do 50 osoba. |  Smještaj 3*, 4* ili 5* moguć je u hotelu i privatnom smještaju. | Prijevoz je moguć u organizaciji agencije. | Stručno vođenje moguće je na engleskom jeziku (a na upit i na drugim jezicima). | Svi navedeni podaci su okvirni i nisu obvezujući pa molimo da nam se obratite za izradu konačne ponude.

Other OMNIVIA multi-day programs: