Potvrda kvalitete

Potvrda kvalitete

OMNIVIA dobila certifikat ISO 9001:2008

Dana 8. rujna 2014. održana je svečana dodjela certifikata ISO 9001:2008 za strukovnu udrugu UHPA i četrdeset njezinih članova. Certifikate je uručio ministar turizma Darko Lorencin, a među agencijama koje su u svoje poslovanje uvele sustav za upravljanje kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO bila je i OMNIVIA.

Implementacija ISO sustava kvalitete za nas znači stalan rad na unapređenju poslovanja, edukaciji djelatnika i kvaliteti usluge, što je oduvijek i bila naša misija, dok dobivenim certifikatom pokazujemo svoju posvećenost prema željama i potrebama svojih kupaca i korisnika usluga.

Projekt ISO certifikacije UHPA je pokrenula 2012. godine, u suradnji s certifikacijskom kućom Lloyd’s Register Quality Assurance. Uvođenjem ISO sustava za upravljanje kvalitetom UHPA je postala prva strukovna udruga u turizmu u Hrvatskoj sa spomenutim certifikatom i jedna od rijetkih udruga turističkih agencija u Europi i svijetu čiji su članovi zajedničkim radom i suradnjom stekli spomenuti certifikat.