Potencijal turizma hrane i vina

Potencijal turizma hrane i vina

Enogastroturizam

Enogastroturizam svakako je jedan od vodećih trendova u turizmu pa tako i u agenciji OMNIVIA programi vezani uz hranu i vino čine veći dio poslovanja. Vjerojatno to ni ne čudi jer najjači je motiv za putovanje ljubav prema životu, a znamo da ljubav zapravo ide kroz želudac.

„U posljednjih nekoliko godina gastroturizam je u svijetu znatno u porastu i postao je jedan od najdinamičnijih segmenata turizma. Turističke destinacije i tvrtke koje se bave i povezane su s turizmom jednako su svjesne važnosti gastronomije koja pomaže u raznolikosti turističke ponude i potiče lokalni, regionalni i nacionalni gospodarski razvoj.“

Više pročitajte ovdje.