Ponovno priznanje

Ponovno priznanje

OMNIVIA obnovila ISO certifikat

OMNIVIA je u travnju ove godine uspješno provela obnovu certifikata sustava upravljanja kvalitetom i tranziciju na ISO 9001:2015 te time dokazala svoju opredijeljenost za pružanje kvalitete usluga, sustav kontrole kvalitete proizvoda i usluga te usmjerenost na njihovo stalno poboljšavanje.

Norma ISO 9001:2015 međunarodno je priznata norma koju je uvela Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme opće je prihvaćen način rada kojim se osigurava sadašnjim i budućim kupcima ili partnerima očekivana kvaliteta proizvoda i usluga.

Upravljanje kvalitetom pomaže nam u boljem razumijevanju i praćenju potreba kupaca, postizanju većeg stupnja zadovoljstva i povjerenja korisnika, efikasnijem poslovanju, povećanju produktivnosti i profitabilnosti tvrtke, poboljšavanju interne komunikacije te ostvarivanju kontinuiranog rasta i razvoja. Implementacija ISO sustava još je jedan korak prema pozicioniranju agencije OMNIVIA u vrh kompanija za destinacijski menadžent i enogastroturizam Dalmacije.