OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

 

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

 

– putem pošte na adresu: Turistička agencija Omnivia ( Obrt Kaštil Slanica) , Poljički trg 2, 21310 Omiš- Hrvatska

– putem elektronske pošte na adresu: [email protected]

– Telefaksom: 00385 (0)21 862 238

–  osobnom dostavom u ured agencije ( Poljički trg 2, 21310 Omiš- Hrvatska)

 

Agencija će bez odgađanja korisniku pisanim putem potvrditi primitak prigovora.
Agencija se obvezuje odgovoriti na prigovor u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

Napomena: Prilikom podnošenja prigovora obavezno navedite Vaše ime i prezime te adresu na koju želite da Vam odgovor bude poslan. Navedeni podaci koristiti će se isključivo za obradu zaprimljenog prigovora i neće biti korišteni u druge svrhe.