Omiš je prepoznatljiv turistički biser sa stoljetnom gusarskom tradicijom koja...