Nakon deset godina kontinuiranog rasta i razvoja, krajem 2016. bili...